team_4Ook uw salarisadministratie is bij Hulsman & Roestenburg in goede handen. Ervaren salarisadministrateurs zorgen ervoor dat uw maandelijkse verloning stipt, tijdig en met inachtneming van de wettelijke verplichtingen wordt uitgevoerd.

De maandelijkse aangifte loonheffing gaat bij ons volledig geautomatiseerd. Wij zorgen dat de aangifte op tijd bij de Belastingdienst binnen is en bieden u tijdig de betaling aan. Uiteraard verzorgen wij voor u ook de jaaropgaven van uw werknemers.

De salarisadministratie bestaat o.a. uit onderstaande werkzaamheden:

 • beheer van stamgegevens van uw medewerkers
 • aanmelden nieuwe werknemers bij de Belastingdienst
 • periodieke verwerking van de salarismutaties
 • maandelijkse uitdraai van de loonstroken
 • verzorgen van de elektronische aangifte loonheffing
 • versturen loonstroken & kopie aangifte loonheffing (per post of e-mail)
 • verzorgen jaaropgaven werknemers
 • eindejaarswerkzaamheden ten behoeve van o.a. pensioenfondsen
 • verzorgen loonjournaalposten en verzamelloonstaten
 • opstellen van arbeidscontracten
 • aan- en afmelden van uw werknemers bij de pensioenverzekeraar
 • periodieke loonopgave aan uw pensioenverzekeraar
Aanvullende diensten:
Tevens kunnen wij aanvullende diensten voor u verrichten; hierbij kan gedacht worden aan het verzorgen van ziek- en herstelmeldingen aan de verzekeraar en arbodienst, onderhouden van personeelsdossiers, het controleren van afrekenings- en voorschotnota`s van pensioenfondsen en overige bedrijfstakeigen regelingen.

Daarnaast trachten wij u altijd op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen die betrekking hebben op uw salarisadministratie.

Overige diensten:

Administratieve dienstverlening

Fiscale dienstverlening

Advies & ondersteuning

Automatisering